Cookies

PanelWizard maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan en voor marketingdoeleinden. Door op "Cookie instellingen" te klikken kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op "accepteren en doorgaan" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy- en cookiebeleid.

Cookies

PanelWizard maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan en voor marketingdoeleinden. Hieronder kun je kiezen welke cookies je accepteert. Klik per cookie op "meer informatie" om te zien wat de functie van de cookie is.

  Zonder noodzakelijke cookies werkt een website niet goed. Deze cookies zorgen dat je in kunt loggen of worden gebruikt om instellingen op te slaan.
   Tracking cookies worden gebruikt om gebruikers te herkennen over een langere periode dan een enkel bezoek op één of meerdere websites.

   Ons panel

   Het PanelWizard panel

   Een panelonderzoek is zo goed als het panel waarop het wordt uitgevoerd. We besteden dan ook uitzonderlijk veel tijd en aandacht aan de kwaliteit van ons ISO gecertificeerde panel (ISO 20252).

   PanelWizard Direct heeft de beschikking over verschillende soorten panels (consumenten, kinderen, B2B etc.) en bestaat in totaal uit ruim 30.000 leden.

   Werving

   De werving van panelleden vindt plaats via een groot aantal bronnen, zoals Member-Get-Member, online/schriftelijke werving, werving middels telefonische onderzoeken. Inschrijvers worden niet automatisch toegelaten om zelfselectie zoveel mogelijk te voorkomen. Ieder panellid is na aanmelding in eerste instantie aspirant lid. Pas na reactie op de bevestigingsmail (double opt-in) en een aantal controles op antwoordgedrag (d.m.v. een screeningsonderzoek) wordt een aspirant panellid toegelaten tot het panel. Voor specifieke doelgroepen bestaat de mogelijkheid om river recruitment toe te passen.

   Motivatie

   PanelWizard Direct zorgt voor korte en afwisselende vragenlijsten om panelleden gemotiveerd en fris te houden. De combinatie van verschillende onderwerpen, afwisselende vraagtypes en inzet van multimedia fragmenten zorgen voor leuke vragenlijsten. We belonen naar inzet met 10 eurocent per vraag, zodoende is er een 100% koppeling tussen inspanning en beloning. Panelleden kunnen beslissen om de beloning zelf te houden, te sparen voor hun club/vereniging of te doneren aan een van de samenwerkende goede doelen. De betrokkenheid en motivatie van de leden van PanelWizard Direct komt duidelijk naar voren in het hoge gemiddelde responspercentage van 65%.

   Steekproef en representativiteit

   Voor de steekproeftrekking maakt PanelWizard Direct gebruik van de Gouden Standaard; het ijkinginstrument voor nationale en regionale steekproeven. ontwikkeld door Data & Insights Network in samenwerking met het CBS. Bruto steekproeven worden standaard representatief uitgestuurd op 6 socio-demografische achtergrondvariabelen: geslacht, leeftijd, opleiding, regio, gezinssamenstelling en arbeidsparticipatie. Andere representativiteitseisen zijn in overleg toe te voegen.

   Kwaliteit panel en onderzoeken

   De kwaliteit van online veldwerk valt of staat met de betrouwbaarheid waarmee respondenten de vragenlijsten invullen. Voor ieder onderzoek wordt een controlevraag gesteld naar het geslacht en de leeftijd van de respondent, hiermee wordt gecontroleerd of de beoogde respondent overeenkomt met de daadwerkelijke respondent. Na ieder onderzoek worden per respondent controles uitgevoerd op de snelheid van invullen, lengte en inhoud van open antwoorden en "verdachte" antwoordpatronen. Zo worden inconsistente, onbetrouwbare, te snelle en niet-serieuze respondenten uit de netto respons gehaald. De betreffende respondenten worden geregistreerd op een blacklist. Bij twee vermeldingen op deze blacklist wordt een panellid uitgeschreven uit het panel. PanelWizard Direct zorgt ervoor dat haar panelleden regelmatig worden uitgenodigd voor onderzoeken. Het PanelWizard systeem is zodanig opgebouwd dat wanneer een panellid al enige tijd geen uitnodiging heeft gehad voor een onderzoek, hij/zij voorrang krijgt bij het versturen van nieuwe uitnodigingen.

   Onderhoud en beheer

   Na ieder onderzoek en tweemaal per jaar bij de uitkering van de beloning, wordt het panellid gevraagd om de persoonlijke gegevens door te nemen en waar nodig te muteren, zodat deze zoveel mogelijk up-to-date blijven. De persoonsgegevens van panelleden worden nimmer vrijgegeven, tenzij panelleden hier expliciet toestemming voor geven. Non-respondenten en bouncers worden twee keer per jaar visueel gecontroleerd en schriftelijk benaderd voor continuering van het panellidmaatschap.