Nieuws

Donateursvertrouwen blijft stijgen in tweede kwartaal

Het vertrouwen van Nederlandse donateurs in goede doelen is verder toegenomen in het tweede kwartaal van 2014. Dat blijkt uit onderzoek door PanelWizard Direct, voor het Nederlandse Donateurs Panel (NDP) dat ieder kwartaal de stemming peilt.

Het NDP meet vier keer per jaar hoe Nederlanders denken over goede doelen. Hoe is het gesteld met het imago van de organisaties? Hoe staat het met het vertrouwen en de geefbereidheid van donateurs? In september 2013 bevond het vertrouwen zich nog op een historisch laag punt. Maar sindsdien zit het in de lift. In de afgelopen 12 maanden hebben donateurs meer aan goede doelen gegeven dan in het jaar ervoor. En ze verwachten ook de komende maanden meer te zullen gaan geven.

Uit aanvullende vragen over het toenemende aantal nieuwe donatievormen (bv. via mobiele telefoon en crowdfunding), blijkt dat de meeste mensen de nieuwe donatievormen wel te kennen. In veel gevallen maakt men hier echter nog geen gebruik van.

'Vernieuwend' blijkt op zichzelf geen reden om voor een donatievorm te kiezen. Mensen selecteren de donatiemogelijkheden op 'vrijheid', 'gemak' en 'veiligheid'. Nieuwe donatievormen die aan deze eisen (blijven) voldoen, kunnen het snelst succesvol worden.

Wat mensen vinden van giftverzoeken door bijvoorbeeld scholen, orkesten en kerken is in 2012 al eens gemeten. Nu is opnieuw gevraagd naar de mening over het feit dat ook 'goededoeleninstellingen' steeds vaker om financiële steun vragen. Het begrip hiervoor blijkt nog iets te zijn toegenomen; met name voor politieke partijen. Voor hogescholen en universiteiten neemt die geefbereidheid iets af. Uit de meting blijkt overigens niet dat ook méér mensen doneren aan deze instellingen.