Nieuws

Helft Nederlanders stelt software updates uit

Nederlanders installeren software-updates niet altijd meteen als ze uitkomen, zo blijkt uit onderzoek van PanelWizard onder ruim 1000 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 55 jaar, dat in opdracht van Microsoft werd uitgevoerd. 55% van de deelnemers stelt de installatie van updates of nieuwe softwareversies weleens uit.

Vrouwen blijken updates vaker uit te stellen dan mannen (62% versus 49%). Wordt er naar leeftijd gekeken, dan zijn het voornamelijk deelnemers in de leeftijd 18 tot 25 jaar die updates niet altijd meteen installeren (66%). Deelnemers in de leeftijd 46 tot 55 jaar doen het beter; 45% in deze leeftijdsgroep zegt updates weleens uit te stellen.

In het onderzoek werd ook gekeken ook naar de verdeling naar regio. Daaruit blijkt dat Nederlanders in West-Nederland het installeren van updates het vaakst uitstellen (58%) en Nederlanders in Noord-Nederland het minst (53%). Verder blijkt dat hoogopgeleide deelnemers aan het onderzoek vaker updates uitstellen (59%) dan laagopgeleide deelnemers (47%).

Lees het hele artikel op Security.nl

Bent u ook geïnteresseerd in onderzoek via PanelWizard? Bekijk hier de mogelijkheden!