Vraag 4. In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken?

Als ik meer tijd had, zou ik …
Crossing Naar leeftijd