Vraag 4. In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken?

Als ik meer tijd had, zou ik …
Stelling: ...een aardiger mens zijn
Crossing Naar geslacht
Crossing Naar leeftijd
Crossing Naar gezinssituatie
Crossing Naar regio
Crossing Naar werkend