Vraag 6. In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken?

Als iemand anders heel druk is of in de knoop zit met zijn tijd, denk ik…
Stelling: …die persoon is belangrijk
Crossing Naar geslacht
Crossing Naar leeftijd
Crossing Naar gezinssituatie
Crossing Naar regio
Crossing Naar werkend