Vraag 6. In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken?

Als iemand anders heel druk is of in de knoop zit met zijn tijd, denk ik…
Crossing Naar gezinssituatie