Vraag 1. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraak: ‘Ik kom bijna dagelijks tijd tekort’? [toon crossings]
Crossing Naar geslacht
Crossing Naar leeftijd
Crossing Naar gezinssituatie
Crossing Naar regio
Crossing Naar werkend