Vraag 3. Ik zou eigenlijk meer tijd willen stoppen in: (meerdere antwoorden mogelijk)
Antwoord: Ambities/dromen/passies waarmaken, zoals: