Doneergemak wordt steeds belangrijker; Ronald McDonald Kinderfonds beste voorbeeld

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het doneergemak (zeer) belangrijk bij het maken van de keuze of zij wel of niet doneren aan een goed doel. Daarbij gaat het niet alleen om het gemak waarmee geld gedoneerd kan worden aan het goede doel, maar zeker ook het gemak waarmee je het donateurschap kunt opzeggen. Uit de Goede Doelen Monitor van Kien Onderzoek is gebleken dat het doneergemak over de afgelopen jaren belangrijker is geworden bij de keuze om te doneren aan een goed doel. Waar in 2014 nog 51% van de Nederlanders dit (zeer) belangrijk vond, is dit aspect in 2016 voor 55% van de Nederlanders (zeer) belangrijk.

Over het algemeen zijn Nederlandse donateurs tevreden over het doneergemak van de goede doelen uit de Goede Doelen Monitor van Kien Onderzoek; zij beoordelen het doneergemak met een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 in het eerste half jaar van 2016. Over de afgelopen jaren is de tevredenheid op dit aspect stabiel.

De goede doelen in de monitor worden wisselend beoordeeld op het aspect doneergemak. Het beste voorbeeld wordt op dit gebied gegeven door het Ronald McDonald Kinderfonds; donateurs beoordelen het doneergemak van dit goede doel met een gemiddeld rapportcijfer van maar liefst 8,4. Daarna volgen Cliniclowns (8,3) en Reumafonds (8,2), die het eveneens zeer goed doen als het gaat om het doneergemak.

De goede doelen die volgens hun donateurs nog het meest te verbeteren hebben op het gebied van doneergemak zijn Amnesty International (7,4), Alzheimer Nederland (7,5) en de Hartstichting (7,6). Toch doen ook zij het met gemiddelde scores ruim boven de 7 nog altijd erg goed op dit aspect.

Wilt u meer weten over het doneergedrag van Nederlanders of hoe donateurs uw organisatie beoordelen op het doneergemak? Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden.

Bent u ook geïnteresseerd in onderzoek via PanelWizard? Bekijk hier de mogelijkheden!