Nieuws

Binnenlandse problematiek belangrijkst onder Nederlandse Donateurspanel

In opdracht van WWAV en Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voert PanelWizard Direct elk kwartaal een onderzoek uit onder het Nederlandse Donateurs Panel. In een recent nieuwsbericht besteedde WWAV aandacht aan de resultaten van de laatste meting, het laatste kwartaal van 2014.

Eén van de meest opvallende resultaten was dat er onder de donateurs toenemende interesse lijkt te zijn voor problematiek in Nederland. Op de vraag ‘Welke drie onderwerpen moeten volgens u in 2015 echt extra aandacht van het grote publiek krijgen?’, bestond de top drie uit binnenlandse onderwerpen. 45% van de respondenten gaf armoede in Nederland als antwoord, een derde noemde ouderenzorg in Nederland en bijna een kwart (24%) vindt de toenemende kosten voor gezondheidszorg in Nederland een aandachtspunt.

Uit de top drie is al op te maken dat de categorie gezondheid belangrijk wordt gevonden onder donateurs. Wanneer men meer zou besteden aan goede doelen, antwoordt 45% dat zij zeker meer zouden geven aan de categorie gezondheid. Dit komt overeen met de resultaten van PanelWizard’s goede doelen monitor waarover vorige week een bericht werd gepubliceerd (bekijk het bericht hier).

Ook uit de antwoorden over wat men zelf wil doen in 2015 om de wereld te verbeteren blijkt dat donateurs het veelal dichtbij huis zoeken. 35% geeft aan persoonlijke zorg te willen geven aan mensen in zijn/haar omgeving en drie op de tien donateurs geeft aan spullen zoals kleding of etenswaar te willen geven aan mensen in zijn of haar omgeving die het hard nodig hebben. Andere veelgenoemde antwoorden zijn milieubewuster leven (30%), spullen inleveren voor goede doelen en vrijwilligerswerk doen (beide 25%).

Verder werden de respondenten gevraagd naar de beste actie of activiteit van goede doelen in 2014, hierop antwoorde 11% spontaan met 3FM Serious Request. Daarnaast valt op dat ook veel respondenten nationale fondsenwervende acties noemden, zoals acties voor de voedselbank, nationaal ouderenfonds en leger des heils.

Spontane antwoorden op beste actie van 2014. Het grootste woord werd het vaakst genoemd.

 

Bekijk het volledige rapport over het Nederlandse Donateurspanel hier

Meer informatie over onderzoek naar Goede Doelen op www.panelwizard.com/monitor-goede-doelen